• fredag
  25 sep
  13°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  26 sep
  12°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   3.6 mm
 • söndag
  27 sep
  13°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  28 sep
  13°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Visst hör skolfrågorna ihop

Insändare
PUBLICERAD:
Stålvallaskolan i Lesjöfors har goda resultat, framhåller insändarskribenten.
Foto: Lena Richardson
Ja så börjar det igen. Fast uppenbarligen har försöken från för tillfället styrande politiker att bygga en storskola i Filipstads tätort aldrig upphört.

Senast förslaget var uppe 2016 att stänga Brattfors och Nordmarks skolor och högstadiet i Lesjöfors så ledde bland annat lokala protester till att förslaget lades på is tills vidare. Då var de helt overifierade argumenten från den kommunalt tillsatte utredaren bland annat att kvaliteten i undervisningen skulle säkerställas genom att koncentrera undervisning och lokaler till tätorten. Vidare skulle andelen legitimerade lärare därmed öka? Hur nu detta skulle ske.

Att den mindre Stålvallaskolan I Lesjöfors genom ett flertal undersökningar från Skolverket självt bekräftade mycket positiva skolresultat hade uppenbarligen mindre eller eventuellt ingen betydelse för förslagsställarna. Ej heller att de längst bort boende eleverna i bästa fall skulle få tillbringa 2 timmar i buss extra om dagen och i sämsta fall ytterligare några timmar beroende på avsaknad av synkronisering av buss- och skolschema. Vi i Lesjöfors hävdade bestämt att bästa resultatet och trivseln sker i mindre skolor och klasser där man blir sedd av läraren.

Men så publicerades, inte oväntat, 4 okt i år i FT en annons om kungörelse om granskning av detaljplan för ny Skola F 6 i Västra Filipstad 1:2.

Det som slutligen fick mig att skriva denna insändare var Jomark Polintans svar till Patrik Fornander angående den senares fråga om byskolornas framtid på senaste kommunstyrelsemötet.

Jomark Polintan: ”Det är tragiskt att ni försöker koppla ihop bygget av en ny skola och ställa det mot skolorna på småorterna. Det har inte med varandra att göra . Det är två olika problem.”

Självklart vill styrande politiker i nuet se det på så vis och även hävda inför sina eventuella väljare i småorterna i kommunen. Men antag nu att Filipstads folkmängd sakta fortsätter att minska och denna nya (stor-)skola eventuellt står klar. Då är det nog för alla självklart hur resonemanget om eventuell renovering/nedläggning av småskolorna ute i provinserna kommer att ske:

Men nu har vi ju plats i vår nya storskola och när vi nu tagit denna kostnad (200+ miljoner?) vore det ju helt oförsvarligt att inte stänga övriga skolor i möjligaste mån och bussa alla till centralorten (oaktat restid och resultat).

Kommer Polintan redan idag att skriftligt kunna lova att dylika argument inte kommer att nyttjas när den dagen kommer ty frågorna hänger ju inte ihop heter det? Samma resonemang befarar jag givetvis framgent kommer att kunna nyttjas när det nya äldreboendet i kvarteret Björnen i Filipstad står klar. På så sätt har centralisering, med eller utan väljarnas medgivande, bedrivits i alla tider. Denna centralisering genomförs sakta undan för undan tills invånare utanför centralorten slutligen ser sig omkring och finner att man bor i ett avlövat samhälle utan skola, transporter, sjuk- och åldringsvård. Vilka familjer flyttar dit?

Peteris Lauberts

Lesjöfors

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.