• idag
  3 juli
  14°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  4 juli
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  5 juli
  17°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  6 juli
  14°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   3.3 mm
 • tisdag
  7 juli
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Fortsatt förtroende för Andrén

Debatt
PUBLICERAD:
Jan-Erik Andrén, förvaltningschef, har fortfarande Torbjörn Parlings förtroende. Det markerar Parling i en debattartikel efter ett utspel från Patrik Fornander (M). (Arkivbild)
Foto: Lena Richardson
Några kommentarer till referatet i FT från senaste BUN mötet i november. När det gäller förtroendet för förvaltningsledningen med förvaltningschef Jan-Erik Andrén i spetsen så har jag ett fullt förtroende.

När det gäller hanteringen av nämndens ekonomi har följandet beslutats under andra hälften av 2019:

• 20 augusti, en enig nämnd beslutar att anta av ordförande upprättat budgetförslag 2020.

• 17 september att godkänna delårsbokslutet samt uppdra till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att uppnå en budget i balans. Enig nämnd.

• 8 oktober. Ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med redovisning av uppföljningen grundskola och gymnasieskola. Godkänna redovisningen av ekonomisk uppföljning. Enig nämnd.

• 29 oktober. Patrik Fornander yrkar avslag på redovisningen. Ordförande yrkar enligt följande. Att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa gymnasieskolans totala kostnader och intäkter per program avseende lärartäthet och elevantal.

• Att redovisa budget och utfall för gymnasieskolans interkommunala ersättning.

• Att förvaltningen ytterligare utreder grundskolans personal och lönekostnader samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Efter votering 4 – 3 till ordförandes förslag reserverar sig M och SD till Patrik Fornanders avslagsyrkande på redovisningen.

• Förvaltningen har tagit fram en redovisning av orsakerna till underskottet. BUN §73. Tre sidor.

Vad har M och SD åstadkommit? Ett avslagsyrkande på redovisningen, reservation mot föreslagna uppdrag i oktober.

BUN arbetar nu med att ta fram verktyg för att under 2020 förbättra redovisningen.

Min förhoppning är att vi alla tillsammans nu tar nya krafttag i vårt arbete med ekonomin under 2020.

Till sist en logisk kullerbytta i Patrik Fornanders uttalande om budget 2020 och förvaltningschefens förslag till besparingar inför budget 2020 som presenterades i början av 2019. Patrik konstaterar att en enig nämnd avslog förslaget, samt att vi nu ser resultatet av att ingen plan B fanns.

Inte ens Patrik Fornander kan använda medel som diskuteras inför 2020 för att under andra halvan av 2019 användas till budgetförstärkningar.

Torbjörn Parling

(S)

Ordförande BUN

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.