Varför så tyst om BB i Karlskoga?

Debatt
PUBLICERAD:
Kampen för BB i Karlskoga fortsätter, skriver moderater i flera kommuner.
Foto: Roger Gleisner
Vi moderater i Region Örebro och Värmland har drivit frågan om Karlskoga BB intensivt under lång tid, och nu kräver vi svar.

Karlskoga BB är en bra och prisad verksamhet, enligt kvalitetsundersökningar på 4:e plats i landet. Många människor från hela Örebro län och Värmlands län har valt att åka till Karlskoga BB för att föda barn.

I fyra år i rad har det varit sommarstängt på Karlskoga BB. Innan valet 2018 sa regionrådet samt regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) att verksamhet skulle bedrivas både i Örebro och Karlskoga, det löftet är inte infriat ännu!

Varför driver inte Andreas Svahn (S) frågan lika hårt som vi moderater gjort och gör?

2018 tillsattes en utredning för att undersöka möjligheterna att hålla BB öppet i Karlskoga, med enbart argument sommarstängning eller permanent stängning. Vi moderater vill att man har Karlskoga BB öppet året runt, vi är emot centralisering.

Förlossningskliniken i Karlskoga förlöser årligen runt 700 barn (två per dygn). Av dessa kommer enligt statistik 100-130 mammor från Värmland (östra Värmland, Filipstad, Storfors och Kristinehamn).

I maj 2019 meddelade verksamhetschef på Kvinnokliniken, att Karlskoga BB skulle stängas permanent från den 15 juni. Förlossningsverksamheten i regionen skulle koncentreras till USÖ.

I juni 2019 demonstrerade över 5000 personer emot stängningen av Karlskoga BB. Beslutet var upprörande för många och innebar allvarliga konsekvenser i många aspekter. Dels för blivande mammor inom upptagningsområdet, personalen på sjukhusets förlossningsverksamhet, och på sikt, sjukhusets framtid vara/icke vara. Sedan detta beslut togs har många inom personalen valt att sluta, alternativt tagit tjänstledigt. Dock kan många tänka sig att komma tillbaka om man öppnar BB igen.

Så här såg det ut när det laddades upp inför protestmarschen i Karlskoga i juni.
Foto: Roger Gleisner

Den 28 augusti togs beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden att förlossningsverksamhet ska erbjudas vid både USÖ och Karlskoga lasarett och att berörda verksamheter ska involveras för att skyndsamt genomföra detta uppdrag.

Den 29 augusti sa verksamhetschefen på kvinnokliniken att hon inte kunde öppna en verksamhet som inte kunde betraktas som patientsäker, även chefsläkargruppen och läkarföreningen har använt sig av bristande patientsäkerhet som motivering. Enligt barnmorskan och biträdande avdelningschefen vid avdelningen Q på Karlskoga Lasarett har man gjort åtgärder som likställer det med övriga 7 förlossningsenheter i landet som saknar neonatalvård.

"Med de nya åtgärderna blir vi jämförbara med de andra så kallade lågriskenheterna i landet som saknar neonatalvård", sa hon.

Trots det har man valt att ändå inte planera för att öppna Karlskoga BB.

I mitten på november kom ett uttalande från tillförordnade sjukvårdsdirektören att detta kan ta tid. Vid upprepade tillfällen har Moderaterna i Regionfullmäktige frågat efter en tidsplan gällande Karlskoga BB (senast var den 18 november), utan att få några som helst konkreta svar. Varför är det så tyst?

Denna fråga berör oss alla. Förlossningen behövs i Karlskoga. De går att bedriva patientsäker förlossning utan neonatala vårdplatser. Vården blir dessutom mer tillgänglig och därmed mer jämlik oberoende var man bor.

Vi moderater släpper inte denna fråga och kommer fortsätta driva den lika hårt som vi alltid gjort.

Ola Karlsson, Oppositionsråd, Region Örebro län

Anna Nordqvist, Ledamot regionfullmäktige/kommunalråd Degerfors kommun

Cecilia Albertsson, Ledamot kommunstyrelsen, Hällefors kommun

Christer Olsson, Oppositionsledare, Filipstads kommun

Anneli Bramvehl, Kommunalråd, Karlskoga kommun

Marie Oudin, Kommunstyrelseordförande, Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.