Hoppa till huvudinnehållet

Dags att våga ifrågasätta byskolorna

Publicerad:
Om man lade ner de tre glesbygdsskolorna i Brattfors (bilden), Nordmark och Nykroppa skulle möjligheten öka att erbjuda samtliga elever undervisning av behöriga pedagoger, skriver debattören.
Om man lade ner de tre glesbygdsskolorna i Brattfors (bilden), Nordmark och Nykroppa skulle möjligheten öka att erbjuda samtliga elever undervisning av behöriga pedagoger, skriver debattören. Foto: Göran Persson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det finns alternativ till skolfrågan som ingen vågar prata om.

När elever börjar åk 4 är det ett stort steg. Kraven och inlärningstempot ökar om de ska ha möjlighet att nå kunskapskraven i åk 6. De är fortfarande små och behöver tryggheten som välbekanta lärare och kamrater ger för att klara av de ökade kraven.

Nu vill våra folkvalda politiker göra steget ännu större mellan låg- och mellanstadiet så att eleverna samtidigt som de ska mötas av dessa nya krav samtidigt mister tryggheten av välbekanta vuxna som följt dem sedan de var små, genom att de redan i åk 4 ska börja på en helt ny skola med ny personal och nya elever.

Men det finns alternativ. Uppdraget från regeringen är att alla elever ska undervisas av behöriga lärare, uppdraget är också att ge alla elever en likvärdig utbildning.

Filipstads kommun har problem med att rekrytera behöriga lärare framförallt i byskolorna och om man lade ner de tre glesbygdsskolorna i Brattfors, Nordmark och Nykroppa skulle möjligheten öka att erbjuda samtliga elever undervisning av behöriga pedagoger och elever skulle inte behöva åka extra för att få slöjd med flera ämnen.

I en av glesbygdsskolorna med cirka 70 elever finns en behörig pedagog, i övrigt outbildad personal som gör så gott de kan i en skola som brottas med stora psykosociala problem och liknande problem förekommer även i de andra glesbygdsskolorna.

Det skulle bli trångt på Åsenskolan och Strandvägsskolan är ett motargument till att flytta in ytterskolorna till stan. Eleverna födda 1983 var första kullen som började Ferlinskolan som åk 6 och det visade sig fungera utmärkt ett 10-tal år. Sedan återgicks till den gamla ordningen, men om man gör denna förändring ännu en gång bereds plats för de yngre eleverna från ytterskolorna.

Eleverna skulle få behöriga pedagoger i betydligt större grad, de skulle få betydligt större tillgång till övningsämneslokaler och lärare, fler kamrater och bättre tillgång till specialfunktioner som speciallärare, elevhälsa, språkstödjare med mera. Det skulle vara intressant att se hur stor besparing detta förslag skulle generera.

Kanske skulle det bli en slant över så att de elever med de allra största behoven kan få behålla sina assistenter och andra stödpersoner som är nödvändiga för dem.

Skattebetalare som värnar barnen

Artikeltaggar

ÅsenskolanÅsikterBarnBrattforsBrattfors skolaBudgetarDebattFilipstadFilipstads kommunGrundskolanInsändareNordmarks skolaNordmarkshyttanNykroppaNykroppa skolaPedagogikSkola och utbildningStrandvägsskolan