Släck inte glesbygden – behåll byskolorna

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Nordmarks skola och två andra skolor ifrågasattes i en debattartikel i FT. Nu kommer svar på tal.
Foto: Lena Richardson
Angående "nedläggning "av skolorna i Nykroppa, Brattfors, och Nordmark – apropå en insändare av en skattebetalare i Filipstad.

I en liten kommun som Filipstad har skolbyggnaderna en större funktion än att bara innehålla lärare och elever. Skolans lokala närvaro bidrager till att de mindre orterna blir kvar och att de blir befolkade.

I Filipstads kommun sker inflyttningen och befolkningstillväxten främst i de mindre orterna eftersom det finns människor som söker sig till glesbygden och som vill bo "ute i naturen".

Den här utvecklingen bidrager till att vi får en del inflyttning till kommunen, vilket vi inte skulle ha utan att de lokala skolorna – Filipstads kommun skulle ur innevånarsynpunkt bli en ännu mindre kommun om man ändra på förutsättningarna för de som nu söker sig till ett boende närmare naturen.

Skolornas placering är genomtänkt och ett sätt att ge hela kommunen en chans att leva även om detta inte är det sättet som ger ett optimalt utnyttjande av skolpedagoger, men byskolorna i Filipstads kommun måste vara kvar för att vi inte skall "släcka" ner våra glesbygdsorter ännu mer.

Ulf Söhrman

"Skolornas placering är genomtänkt och ett sätt att ge hela kommunen en chans att leva", skriver Ulf Söhrman.
Foto: Lena Richardson
Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.