Fornander (M): Sammanslagningen är inte genomförbar

Politik
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Patrik Fornander förklarar varför hans ja från i januari blivit ett nej i februari.
Foto: Lena Richardson
Några tankar i text, apropå förslaget om ny åldersindelning på Åsenskolan och Strandvägsskolan.

Jag ansåg med anledning av det stora underskott som förvaltningen redovisat inom grundskolan och en prognos för 2020 på minst 17 miljoner och den brist på åtgärder vi sett hittills att detta skulle vara det bästa vi kunde prestera utan att försämra kvalitén på utbildningen.

Nu visade det sig igår (onsdag) att förvaltningen inte längre anser att det är möjligt att genomföra detta hösten 2020 och att det är ett massivt motstånd från samtliga fackföreningar. Fastighetsavdelningen säger att det är ”omöjligt” att förlägga F-3 på Åsenskolan vilket jag haft som krav, samt att majoriteten igår bestämde sig för att istället bygga en ny F-3-skola på gamla skolans tomt, vilket vi moderater med hänvisning till kommunens ekonomi anser vara omdömeslöst!

Så det finns ingen möjlighet att genomföra sammanslagningen enligt hur jag såg på det från början. Nu blir det upp till förvaltningen och majoriteten att förklara vilka besparingar som måste göras nu.

Det korta svaret kunde också vara - jag anser nu att en sammanslagning ej är genomförbar.

Patrik Fornander

(M)

Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.