• fredag
  10 juli
  11°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 juli
  16°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 juli
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   2.4 mm
 • söndag
  12 juli
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  13 juli
  19°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Lyssna på oss som vill bo kvar

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Föräldrar prioriterar sina barn högst och kan överväga att flytta om skolsituationen inte är bra, framhåller debattören bland annat.
Foto: Lena Richardson
Öppet brev till beslutande politiker i Filipstad.
Enligt det beslutsunderlag angående åldersuppdelningen mellan Åsen- och Strandvägsskolan är ett av huvudskälen att ’minska segregationen’. Det innebär i praktiken att många barn i åldern F-6 kommer få betydligt fler skolkamrater med invandrarbakgrund än idag.

Med erfarenhet av hur det ser ut på ett oräkneligt antal orter i Sverige idag finns en uppenbar risk för slitningar och spänningar mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Risken för mer stök i klassrum ökar också, likaså en allmänt hårdare verbal jargong mellan barnen.

Som ansvarsfulla och förutseende politiker förutsätter jag att ni redan diskuterat och analyserat dessa risker och möjliga konsekvenser för barnens skolmiljö.

Jag har därför några frågor:

1) Har ni diskuterat riskerna som beskrivs ovan? Om ja, vad kom ni fram till? Om det inte anses finnas någon risk för försämrad skolmiljö, vilken evidens baseras den slutsatsen på? Ge gärna exempel på någon kommun eller skola i Sverige som lyckats väl?

2) Enligt de sparförslag som samtidigt ligger, kommer antalet personaltjänster i skolan minska, någon annan konsekvens är omöjlig om man vill spara flera miljoner. Hur många, och vilka tjänster planeras bort, och vilka konsekvenser räknar ni med avseende kvalitet, skolresultat, barnens och personalens arbetsmiljö?

3) Minskad personal brukar ofelbart leda till högre belastning för den personal som är kvar. Eller kommer inte arbetsbelastningen för personalen öka alls om de blir färre? Hur ökar man attraktionskraften inför anställningar, exempelvis en behörig lärare som söker en ledig tjänst, i hård konkurrens med andra arbetsgivare i närområdet, t ex Storfors? Och hur ska Filipstad uppnå lika hög grad av behöriga lärare som Storfors gjort? (I topp skolresultat och Sveriges bästa skolkommun enl Lärarförbundet).

4) Om spänningar ökar och det uppstår problem med arbetsro, gruppbildningar, stök och otrygghet, och samtidigt personalen i skolorna minskas, var skall resurser då uppbringas för att komma tillrätta med eventuella problem? Eller ska vi chansa på att allt går bra?

5) Om detta ändå skulle hända, kommer då budgeten kunna ökas ut så att fler vuxna kan anställas för att få bättre ordning? Finns annan förberedelse för att stävja eventuella problem som kan uppstå, eller förbereder man sig inte alls?

6) Om beslut ändå tas, låt oss hoppas och alla göra vårt bästa för att allt går bra. Men om något av ovan inträffar, räknar ni med att barnens föräldrar kommer att acceptera det och låta sina barn gå kvar i en skola som blivit stökigare och därmed sämre än den var tidigare? Eller ökar sannolikheten att ännu fler familjer med svensk bakgrund i arbetsför ålder väljer att flytta från Filipstad eftersom de flesta föräldrar prioriterar sina barn högst av allt och inte vill offra deras skolgång och start i livet i olika sociala och migrationspolitiska experiment?

7) Har ni gjort någon enkät och låtit föräldrarna tycka till som del i ert beslutsunderlag? Om nej, varför inte? Är inte föräldrarnas åsikt viktig?

8) Hur tror ni den osäkerhet och oro för ovan beskrivna risker i kombination med ambivalensen och avsaknad av kraftfulla, raka och klara besked inför andra stora beslut, exempelvis simhallens vara eller icke vara, ny skolas bygga eller icke bygga påverkar kommunens attraktionskraft i konkurrens med andra orter? Om utflyttningen skulle öka bland utbildade i arbetsför ålder bl a på grund av alla osäkra besked, hur ska då visionen om ’en bra kommun att leva i’ kunna uppnås?

8) Är ni alla verkligen medvetna om att ni idag genom de beslut som tas, lägger grunden för hur Filipstad ser ut om 5-10 år? Om det krävs, tänk efter en gång till. Lyssna på oss som bor här och som vill bo kvar. Människor som en gång flyttat kommer sällan tillbaka, och då eroderas skattebasen än mer, hur attraktivt blir det då att bo här om några år?

Johan Sundström, entreprenör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.