Hoppa till huvudinnehållet

Vem styr kommunen?

Publicerad:
Susanne Grundström (S) är ordförande för Socialdemokraterna i Hällefors kommun. Här ses hon i samband med invigningen av Gillersgården förra året.
Susanne Grundström (S) är ordförande för Socialdemokraterna i Hällefors kommun. Här ses hon i samband med invigningen av Gillersgården förra året. Foto: Emely Wallo Bergare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är inte lätt att veta vem som är i opposition eller majoritet i politiken i Hällefors. Det kan skifta från dag till dag.

Kommunfullmäktiges ordförande är från den borgliga gruppen och kommunstyrelsens från S och V. Det båda grupperna har 13 mandat var så jämnvikt råder mellan blocken. SD med sina 5 mandat har valt att stå vid sidan av men genom aktivt och/eller passivt agerande skaffa sig en betydande roll som vågmästare. De har inte hittills kommit med några egna genomarbetande förslag, de nöjer sig med att hänga på andras lite hur det faller sig.

När de strategiska målen för 2023-2026 skulle fastställas i KF blev det majoritet för Socialdemokraternas förslag med stöd från V och SD. Sex mål med 25 indikatorer (mätområden) fastställdes. Två av indikatorerna lades till på förslag av SD. Det är viktigt för oss att poängtera att vi inte förhandlat med SD om våra mål eller indikatorer vilket felaktigt påstås och sprids av oppositionsrådet och andra.

När resultatmålen för 2023 skulle fastställas av kommunstyrelsen blev det den borgliga gruppens förslag som fick majoritet. Vad får det för konsekvenser? Har de strategiska målen för mandatperioden fallit då? Nej, de gäller och ligger till grund för årsbudgetar och verksamhetsplaner fram till nästa val. I dagsläget är det bara för vår del att gilla läget och föra fram våra förslag i kommande budgetar och verksamhetsplaner och på annat sätt. Politik är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod. Vi är i högsta grad fortsatt med på banan och kommer föra kommunen framåt med vår politik utifrån de strategiska målen, ta initiativ och lägga fram förslag. Vi behöll våra 9 mandat i valet i höstas och som största parti ger det oss mandat att föra fram vår politik, våra väljare förväntar sig det.

Vi känner igen det mesta i den borgliga gruppens budget för 2023, kanhända att det beror på att de använt vår och gjort lite justeringar bara? Vad som tydligast skiljer är beslutet om de strategiska medlen. Kommunens nettobudget för 2023 är på 521 miljoner. Inom den ramen finns det 3 miljoner avsatta för strategiska satsningar. Inte heller här finns det särskilt stora skillnader för vår del innebär beslutet att 160 tusen röstades bort till förmån för borgliga satsningar om ca 350 tusen. Vi ville använda de 160 tusen till arbetskläder till förskolans personal och för att utöka antalet platser för feriearbetande ungdom. Vi är övertygade om att det var viktiga förslag som vi kommer fortsätta jobba för.

Vi tror att det i det här oklara politiska läget är extra viktigt att visa respekt, hålla en bra samtalston och ha tålamod. Kanske till och med sätta oss in i varandras förslag lite extra noga för att söka samarbete i stället för konfrontation. Det finns ingen självklar majoritet och då inte heller någon opposition. Ingen vet i dag vems frågor som kommer vinna gehör imorgon.

Susanne Grundström

Ordförande för Socialdemokraterna i Hällefors

Artikeltaggar

BudgetarDebattEkonomiHälleforsKommunfullmäktigeKommunstyrelsenPolitikSocialdemokraternaSusanne Grundström