Hoppa till huvudinnehållet

Lärare oroade över sparförslag – befarar ökade kostnader och sämre kvalitet

Publicerad:
Från vänster Sigyn Holst, SFI-lärare, Margit Talisaar, restauranglärare, Liudmyla Beermann, SFI -lärare, Pia Skoglund, SFI-lärare, Fredrik Pettersson, lärare i allmänna ämnen på komvux, och Anders Jansson, lärare på yrkeskombinationsutbildning och SFI-lärare, samt studie- och yrkesvägledare på deltid.
Från vänster Sigyn Holst, SFI-lärare, Margit Talisaar, restauranglärare, Liudmyla Beermann, SFI -lärare, Pia Skoglund, SFI-lärare, Fredrik Pettersson, lärare i allmänna ämnen på komvux, och Anders Jansson, lärare på yrkeskombinationsutbildning och SFI-lärare, samt studie- och yrkesvägledare på deltid. Foto: Göran Persson

Lärare inom SFI, komvux och yrkesutbildningarna är mycket oroade för sparförslagen som har lagts fram. De befarar att det kommer att leda till ökade kostnader och sämre kvalitet.

– Man måste investera i framtiden och inte splittra en verksamhet som har både erfarenhet och goda resultat, säger Sigyn Holst, SFI-lärare i Filipstads kommun.

De anställda är oroliga för sina arbeten. Men främst är de oroliga för konsekvenserna för elevernas framtid och inte minst för att kommunens mål om ett halverat försörjningsstöd ska haverera.

– Det baseras på löst tyckande och vi saknar både en verklighetsbaserad analys och konsekvensanalys. Det finns ett stort kunskapsglapp och problemanalys och förslag tycks mest bygga på löst tyckande, säger Pia Skoglund, lärare inom vuxenutbildningen och SFI, och fortsätter:

– Kommunstyrelsen verkar ha dålig kunskap om verksamheten och har, oavsett vad ordförande Christer Olsson (M) säger i radio, aldrig varit på ett verksamhetsbesök. Vi tycker att verkligheten har övergivits för en mycket riskfylld tilltro till en karta som beskriver terrängen dåligt.

Kräver analys

Eftersom målet är att spara in kommunala medel menar de att det måste göras en noga genomförd kostnads-, risk- och konsekvensanalys för att undvika att alternativa val ger ännu större kostnader för kommunen – eller samma kostnader men med lägre kvalitet.

Nu gör personalen, tillsammans med de fackliga organisationerna, en risk- och konsekvensanalys som ska vara klar till den 17 april, då den ska redovisas för politikerna. I analysen tittar de på riskerna och konsekvenserna som blir om förslaget till besparingar går igenom; både för personalen, eleverna och kommunen.

De framhåller att det inte finns något svar på vad det kostar om man väljer ett annat alternativ i jämförelse med dagens alternativ att tillhandahålla vuxenutbildning.

Personalen framhåller att vuxenutbildningen i Filipstad har en stor bredd och att verksamheten bedrivs med medvetenhet om kommunens mål om ökad egenförsörjning. Trots en mycket nedbantad organisation går vissa verksamheter med plus. Lärarna framhåller att elevernas resultat är goda till mycket goda i alla verksamheter, enligt KPMG:s revisionsrapport som kommunen har beställt.

Andra lösningar

Pia Skoglund förklarar att personalen ser helt andra lösningar för att verksamheten skulle bli ännu bättre och resultera i ännu högre grad av egenförsörjning. De vill att ansvariga ska lyssna på deras erfarenheter och kunskap, både gällande verksamheten och utvecklingsmöjligheterna.

– Det är jätteviktigt att allmänheten får information och faktakunskaper om hur verksamheten bedrivs och vad som vi bedömer riskeras om kommunstyrelsens förslag blir verklighet. Som vi förstår kommer det inte bara att drabba nyanlända utan många vuxenstuderande och riskerar i förlängningen att slå tillbaka mot skattebetalarna, säger Pia Skoglund.

Högre kostnader

Fredrik Pettersson, lärare i allmänna ämnen på komvux, pekar på att det inte finns något i förslaget som visar att verksamheten skulle bli bättre eller billigare genom att anlita externa aktörer.

– Utredningen som ligger till grund för förslaget ger inga belägg för att förslaget skulle vara bra eller funktionellt, säger Fredrik Pettersson.

Dessutom menar lärarna att dagens samordningsvinster försvinner. Dessa består bland annat av att SFI-lärarnas kompetenser används i yrkesutbildningar i kombination med yrkessvenska för nyanlända. Utbildningarna genererar dessutom pengar från stat och andra kommuner. Dessa möjligheter försvinner om man splittrar vux (organisationen runt all vuxenutbildning i kommunen), menar lärarna.

De lyfter fram att kommunerna Karlskoga och Hallsberg redan har genomfört liknande sparförslag, vilket ledde till så dålig kvalitet att kommunerna har tagit tillbaka verksamheten i egen regi.

Lärarna menar att sparförslaget riskerar att drabba alla i kommunen som vill gå en vuxenutbildning. Om förslaget går igenom så måste alla som vill studera på komvux framöver läsa på distans, en studieform som många elever inte klarar av. Det finns inte heller budgeterat för handledningsmöjligheter detta år.

Minskade kostnader

Pia Skoglund framhåller att deras insatser leder till att deltagarna får en riktig stegförflyttning mot egen försörjning. Något som bidrar till att minska kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen.

– Vi känner till varandras verksamheter och kan samordna resurser, säger Pia Skoglund som konstaterar att ett minskat försörjningsstöd är ett högt prioriterat mål i kommunen och även för Vux verksamhet.

De framhåller också att elever som läser på exempelvis kockutbildningen tar studielån via CSN och därmed inte kostar kommunen något. Dessutom utgår statsbidrag för utbildningen – som förra året genererade ett överskott på cirka 600 000 kronor.

– Cirka 80 procent av eleverna får jobb eller vikariat efter utbildningen, berättar Margit Talisaar, restauranglärare i Filipstads kommun, och framhåller att staten kommer att satsa mycket pengar på yrkesutbildningar och att det då vore fel tid att lägga ner dessa i Filipstad.

Ständiga avbrott

Kritiken som har förts fram mot att en mindre grupp elever inte klarar av SFI utbildningen menar de har enkla förklaringar.

Sigyn och Liudmyla pekar på att det finns orealistiska förväntningar på hur snabbt elever kan lära sig läsa och skriva om de är analfabeter eller har kort skolbakgrund, samt kommer från språkgrupper som ligger långt från de europeiska språken. Ett annat problem är de ständiga avbrotten.

– Det blir ständiga avbrott för eleverna, berättar Sigyn Holst och förklarar att eleverna ofta rycks ifrån utbildningen för att delta i andra insatser från exempelvis arbetsförmedlingen och andra kommunala verksamheter med samma huvudman som Vux.

Detta leder till att eleverna får börja om från början med SFI. Lärarna förstår inte att en begränsad grupps problematik kan användas som motiv för att lägga ner och splittra en väl fungerande verksamhet.

Flera förändringar

De försöker lösa problemet genom undervisning med fokus på arbets- och samhällsliv, 100 procent studietid och språkträningsplatser för dem som står längst från egenförsörjning.

– Våra resultat mätta i stegförflyttningar mot egenförsörjning verkar bli bättre och bättre med de förändringar vi gjort. Vi har till exempel elever med lång yrkeserfarenhet men kort skolbakgrund på väg mot anställningar. Våra elever i vux generellt är mycket motiverade och de allra flesta är utleda på att vara bidragsberoende och den motivationen måste användas, säger Pia Skoglund.

Mycket svårt

Liudmyla Beermaan påpekar att det är mycket svårt för många elever, även de med högre utbildning, att klara av en SFI utbildning på bara 20 veckor. På flera andra orter får eleverna läsa SFI tills de klarat utbildningen.

Om inte alla elever får möjligheter att klara av utbildningen så lär det bli mycket svårt att överhuvudtaget komma i arbete, menar lärarna. Vilket ökar kostnaden för försörjningsstöd.

Lärarna framhåller att de allra flesta klarar utbildningen och att resultaten – mätt både i betyg/färdig kurs och i stegförflyttningar till egenförsörjning – förbättrats genom de åtgärder de själva vidtagit. Även för dem som står längst ifrån egenförsörjning.

– Det vi behöver för att jobba vidare i den riktningen är en del organisatoriska samordningsjusteringar och genomtänkta satsningar på saker. Och då behövs den kunskap vi har, säger Pia Skoglund.

Skickat inbjudan

Lärarna har bjudit in politiker från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att komma och lära sig mer om den verksamhet de bedriver. Hittills har bara Åsa Hååkman Eriksson (S) varit på besök. Under vecka 15 kommer dock några politiker från kommunstyrelsen på besök. Lärarna framhåller att de välkomnar ytterligare besök.

Artikeltaggar

Christer OlssonFilipstadFilipstads kommunKommunstyrelsenLärareSkola och utbildningUtbildningVuxenutbildningen

Så här jobbar Filipstads Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.