Vargarna har blivit för många – det är dags att utöka jakten

Publicerad:
Vargstammen har blivit för stor – kvoten under vargjakten behöver ökas, anser Cecilia Albertsson (M). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I dagarna kunde vi läsa om hur varg skådats nära centrala delar av Hällefors (på Industrivägen vid Delmat). Samma dag hade det även setts varg i Hjulsjö i nära anslutning till en familjebostad.

I samma veva kom det nyheter om att varg vistats i centrala delar av Kumla. Över tid om vi ser några år tillbaka har vargen tagit sig mer och mer in mot centrala delar av bebyggelse.

Oftast är det de yngre vargarna som trycks ut av större flockar (på grund av att de är udda eller utfrysta, eller för att de ska skapa eget revir) vilket gör att de söker sig till tätare bebyggelse och jagar det de kommer över. I tätare bebyggelse blir vargen mer stressad och kan då göra utfall och attackera.

Det är inte konstigt att varg ses allt oftare inne i tätbebyggelse. Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har låtit vargstammen växa okontrollerat, inte minst i vårt län. Örebro län är det, i särklass, vargtätaste länet i landet.

Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2022/22 beräknas till omkring 540 vargar, varav cirka 460 i Sverige. Vinterns inventering visar på en ökning för tredje säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Detta är det högsta antal vargar som noterats sedan inventeringarna startade följt av säsongen 2014/2015 då antalet uppskattades till 415 vargar. Det är för mycket, alldeles för mycket. Det är också långt över, både den referensnivå Naturvårdsverket slog fast 2019 på drygt 300 vargar och det beslutet i riksdagen om 170–270 vargar.

Cecilia Albertsson (M) ser med oro på att vargar under den senaste tiden har närmat sig samhällena i Hällefors kommun.
Cecilia Albertsson (M) ser med oro på att vargar under den senaste tiden har närmat sig samhällena i Hällefors kommun. Foto: Privat

Att vargstammen har ökat påverkar väldigt många människor på landsbygden negativt. Många har fått sina tamdjur, katter och hundar rivna/attackerade av varg vilket har resulterat i att många lagt av med sin djuruppfödning och fler avser att göra det enkom på grund av vargen. Flera boende på landsbygden begränsar i större utsträckning sina barns och sin egen rörlighet av rädsla för att stöta på varg. Jägare och viltvården har även de blivit drabbade då jägarna inte vågar släppa sina hundar, vilket är ett hot mot jakten och viltvården i Sverige. Eftersök av trafikskadat vilt har också påverkats då eftersöksjägaren inte vågat släppa sin hund i vargområden. Dessutom bör tilläggas att många medlemmar i olika jaktlag överväger att sluta jaga älg då tilldelad älgavskjutning minskat och i vissa fall inte kan uppnås. Enligt spillningsinventering visar det på att vinterstammen av älg minskat avsevärt. För att få återväxt på älgstammen behöver vargen minskas.

Om vi har runt 460 vargar i Sverige och riksdagen beslutat om att vi ska ha 170 - 270 vargar så borde beviljad avskjutning på varg ligga i spannet runt 200-300 stycken. Att bara få skjuta av totalt 75 vargar är inte nog. I årets licensjakt på varg fick endast sex vargar fällas i Greckenreviret mellan Nora och södra Hällefors. Vargarna måste hållas på en rimlig nivå för att skydda andra djur. Vi behöver pressa ned den svenska vargstammen i mycket större utsträckning än vad som görs idag, det har gått för långt. Inför allmän jakt på varg, det vore en långsiktig lösning för vargens kultur i Sverige och även för jägarna så att jägarna kan bedriva en vargjakt på ett mer humant sätt. Länsstyrelsen behöver tänka om och höja nivån på hur många vargar som ska få skjutas, verkställ det riksdagen satt som mål.

Cecilia Albertsson (M)

Artikeltaggar

Cecilia AlbertssonDjur och naturHälleforsNaturvårdsverketNoraÖrebro länVargarVargarna

Läs vidare