Hoppa till huvudinnehållet

Kostenhet överskrider budget – livsmedelspriserna fortsätter stiga

Publicerad:
Livsmedelspriserna har stigit kraftigt.
Livsmedelspriserna har stigit kraftigt.

Budgetuppföljningen för april gällande teknik och services skattefinansierade del redovisar ett överskott på cirka 3 miljoner kronor.

Den avgiftsfinansierade delen redovisar ett överskott på cirka 1,7 miljoner kronor. Prognosen för kostenheten visar dock ett underskott på cirka två miljoner kronor för helåret – orsaken är de höga livsmedelspriserna.

Johnny Grahn (SD), förste vice ordförande i teknikutskottet, var ordförande under mötet. Han konstaterar att matpriserna har gått upp kraftigt.

– Jag ställde frågan om man förväntar sig samma utveckling eller om priserna (reds anm: livsmedelspriserna) planar ut. Jag fick svar att de inte har sett utplaningen än men att det är troligt att den kommer, säger Johnny Grahn som ändå har en förhoppning att underskottet inom kostenheten kan bli hanterbart sett över hela året.

Johnny Grahn (SD) är förste vice ordförande i teknikutskottet.
Johnny Grahn (SD) är förste vice ordförande i teknikutskottet. Foto: Filip Kowalski

Efter fyra månader är kostenhetens bokförda avvikelse 48 000 kronor. Det är främst livsmedelsbudgeten som påverkas av höga livsmedelspriser. I år har ett mjölkstöd betalats ut för 2022 och det påverkar utfallet positivt.

De allt dyrare livsmedelspriserna gör att bedömningen är att kostenheten kommer överskrida budgeten med cirka 2,4 miljoner kronor för helåret.

Ökat kraftigt

Livsmedelspriserna ökade med nästan 30 procent förra året och i februari år var det ytterligare en prisökning på cirka 4 procent. Bedömningen är att priserna stiger med cirka 10 procent i år och nästa år med 6 procent.

Elisabet Lindeblad, kostchef i Filipstads kommun, uppger att man fortsätter finna lösningar på hantering av matsvinn, att man bara handlar enligt avtal och köper livsmedel utifrån säsong.

– Prisutvecklingen och prishöjningen av livsmedel ser ut att plana ut, vi ser inte någon minskning av livsmedelskostnaderna i dagsläget. Vi har en årsbudget på 24 874 000 kronor och prognosen ligger idag på 26 924 000 kronor, vilket innebär en differens på 2 050 00 kronor. Den huvudsakliga orsaken till differensen är de höga livsmedelskostnaderna, säger Elisabet Lindeblad.

När det gäller simhallen fördes diskussioner om att det kan behövas anställas personal redan i höst för att de ska hinna lära sig alla arbetsuppgifter.

– Det handlar troligen om två till tre personer som behöver anställas, säger Johnny Grahn.

Större överskott

Den skattefinansierade delen redovisar alltså ett positivt utfall på cirka 3 miljoner kronor per april.

De större överskotten finns inom fastighetsenheten och gata-park. På helår prognostiserar fastighetsenheten ett överskott på 5,4 miljoner kronor, gata-park 450 000 kronor och administration 100 000 kronor.

Överskottet för fastighetsenheten är främst de icke nyttjade kapitaltjänst- och driftskostnaderna för simhallen - eftersom den inte är färdigbyggd ännu. Nästa år kommer dock dessa kostnader att belasta resultatet.

När det gäller gata-park så bedöms skogsdriften ge ett överskott på 400 000 kronor på grund av de förhållandevis höga virkespriserna. Bedömningen är dock att gatubelysningen medför ett underskott på 100 000 kronor.

De positiva engångseffekterna under 2023 uppgår till 9 miljoner kronor. Utan dessa skulle det ha varit ett underskott på 5,1 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten.

Ett överskott

Den avgiftsfinansierade delen redovisar ett överskott på cirka 1,7 miljoner kronor. För helåret är prognosen ett överskott för vatten och avlopp på 1,6 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen i både utfall och prognos beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.

Vid det senaste mötet beslutade ett enigt teknikutskott att godkänna budgetuppföljningen för april 2023.

Artikeltaggar

BeslutBudgetarEkonomiJohnny GrahnSamhälleSverigedemokraternaVAVatten

Så här jobbar Filipstads Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.