Hoppa till huvudinnehållet

Oviss framtid för Gåsgruvan – kan tvingas att läggas ner efter veckans dom

Publicerad:
Gåsgruvan, som drivs av SMA mineral i Persberg, kan komma att läggas ner om veckans dom i mark- och miljödomstolen i Vänersborg vinner laga kraft.
Gåsgruvan, som drivs av SMA mineral i Persberg, kan komma att läggas ner om veckans dom i mark- och miljödomstolen i Vänersborg vinner laga kraft. Foto: Göran Persson

Verksamheten kring Gåsgruvan i Persberg går mot en osäker framtid.

I tisdags fick SMA mineral, som bryter kalksten i gruvan, avslag för sin ansökan för fortsatt brytning, samt avslag för sin ansökan om dispenser från artskyddsförordningen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg var dock inte enig i sitt beslut.

Gruvdriften i Gåsgruvan har varit igång sedan 1852. Kalkstenen har brutits och haft många olika användningsområden. Kalk kan användas för att exempelvis reglera ph-värdet i sjöar, men den behövs även inom industrin vid tillverkning av till exempel betong och vid framställning av olika metaller.

Men nu kan den sista kalkstenen i gruvan vara bruten. Mark- och miljödomstolen meddelande i tisdags en dom som innebär att Gåsgruvan inte får fortsatt tillstånd att bryta kalksten, inte heller får företaget sökta dispenser från artskyddsförordningen.

– Mycket oväntat blev det ett negativt besked vilket innebär att verksamheten inte kommer kunna återupptas i en snar framtid. Rätten var inte enig i beslutet, skriver Svante Fielding, vd och koncernchef för SMA mineral i ett pressmeddelande.

Han skriver vidare att:

– Konsekvenserna för anställda, kunder och samarbetspartners är nu under utredning och uppdateringar om situationen kommer ske efterhand. Angående eventuella möjligheter till leveranser från andra anläggningar inom koncernen så sker dialog med respektive kund.

Tillståndet upphörde i april

SMA mineral, som har drivit Gåsgruvan sedan 1980, fick sitt senaste tillstånd att bryta kalksten i Gåsgruvan den 28 april 2003. Det tillståndet gällde i 20 år, vilket innebär att brytningen i Gåsgruvan har stått still sedan slutet på april i år.

SMA mineral har i sin ansökan om vidare brytning yrkat på att få bryta ner till ett maximalt djup på 90 meter över havet, jämfört med 100 meter över havet som har varit beviljat i tillståndet som nyligen gick ut. Bolaget har också yrkat på att den nya tillståndstiden ska gälla i 30 år inklusive tiden för efterbehandling och återställning.

SMA mineral har också sökt om dispens enligt artskyddsförordningen för arterna sångsvan, bred kärrtrollslända, purpurknipprot, nattviol och tvåblad, blåsippa och käppkrokmossa. Företaget har i sin ansökan lovat att ha skyddsåtgärder på plats för att minimera och i vissa fall kunna utesluta påverkan på de olika arterna.

Riksintressen kolliderar

Länsstyrelsen i Värmland har fått lämna yrkanden till mark- och miljödomstolen och även getts möjlighet att komma med synpunkter. Bland yrkandena har länsstyrelsen inte motsatt sig ett tillstånd för vidare brytning, däremot har myndigheten skrivit att SMA mineral behöver göra fler kompensationsåtgärder för Igeltjärnen för den fortsatta driften av täktverksamheten. Igeltjärnen beskrivs som ett extremrikkärr av länsstyrelsen, vilket innebär att det finns många olika arter på plats som gynnas av en kalkrik miljö.

Länsstyrelsen konstaterar också att det finns en intressekonflikt för området där Gåsgruvan finns, en konflikt mellan ett riksintresse för naturvård och ett riksintresse för värdefulla ämnen och material. Fortsatt kalkbrytning i området skulle innebära påtaglig skada för riksintresset för naturvården kopplad till sjön Yngen och att det därför behöver göras en avvägning mellan riksintressena enligt miljöbalken.

Oenig domstol

Mark- och miljödomstolen gjorde bedömningen att det utifrån förutsättningarna, med hänsyn till lagtexten i miljöbalken, inte gick att ge tillstånd för fortsatt brytning av verksamheterna kopplade till Gåsgruvan, inte heller att det gick att ge dispenser enligt artskyddsförordningen.

Men det var en oenig domstol som meddelande domen. Ett av de tekniska råden tyckte att det fanns förutsättningar för att ge tillstånd, medan en särskild ledamot kom fram i sin motivering till att riksintresset för värdefulla ämnen och material bör gå före riksintresset för naturvård. Dock lyfte den särskilde ledamoten fram att han delar majoritetens uppfattning att SMA minerals utsläpp av uran inte går i samklang med målet att hålla miljökvalitetsnormen för en god ekologisk status i Stampbäcken i det aktuella området.

Skulle SMA mineral bestämma sig för att överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen måste företaget göra det senast den 7 juni.

Artikeltaggar

Brott, lag och rättDomstolarMark- och miljödomstolenNäringslivNaturvårdÖverklagandenPersbergTillståndVänersborg

Så här jobbar Filipstads Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.