Hoppa till huvudinnehållet

Samverkan Filipstad tar ansvar för kommunens framtid – därför utmanas verksamheter

Publicerad:
Christer Olsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Filipstads kommun.
Christer Olsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Filipstads kommun. Foto: Filip Kowalski

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik till insändaren i NWT och FT – underskriven av ”Oförstående” med rubriken Hur tänker kommunen om vuxenutbildningen nu?

Samverkan Filipstad – M, SD, L och C ärvde en mycket ansträngd ekonomi där anpassningar för att möta ekonomiskt tuffa år tidigare inte har vidtagits i tillräcklig omfattning.

Samverkan Filipstad har tillsammans med kommunledningen bestämt sig för att Filipstad en gång för alla ska ha en ekonomi i balans. För att nå detta krävs ett antal tuffa beslut där vi ska se till att våra medborgare i hela kommunen ska få mesta möjliga välfärd utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. Att värna vår basverksamhet såsom skola och äldreomsorg är prioriterat. Kommundirektören har därför i uppdrag att föreslå besparingar gällande annan verksamhet som bedöms kunna stå tillbaka.

Denna ekvation är självklart svår, dock förtjänar medborgarna i Filipstads kommun att kommunen ser över den egna organisationen utan att för den delen spara pengar i vår basverksamhet.

Gällande vuxenutbildningen så står Samverkan Filipstad helt och hållet bakom Utbildningsminister Mats Persson när han säger att ”yrkesutbildning är en av de säkraste vägarna till arbete”. Vi satsar därför på ett gymnasium med breddat utbud av yrkesinriktade kurser. Vi stärker vår samverkan med de två högskolor som finns i kommunen, Bergskolan och Gammelkroppa Skogshögskola. Vi gör också en noggrann värdering av vilken vuxenutbildning som ska bedrivas i Filipstad, inte bara för att gynna det lokala näringslivet, utan också för att sätta det i en regional kontext och värna det samverkansavtal som skrivits i länet gällande yrkesvux.

Den reformering och omorganisation av vuxenutbildningen som nu föreslås i Filipstad handlar om att sluta göra fel insats för målgruppen snarare än att lägga ner någonting. Det vore oerhört allvarligt om vi som politiker skulle föreslå en fortsatt drift av en utbildningsform som målgruppen inte kan tillgodogöra sig. Svenskundervisning kommer att fortsätta erbjudas med samverkanspartners och andra institutioner i samhället. Vi vågar utmana systemet och ställa oss frågan: ”Är det bättre att i åratal kämpa med att misslyckas lära sig språk, eller kan andra insatser såsom stärkt föräldraskap eller svenska i ett sammanhang vara en bättre metod?” – vi tycker det sistnämnda!

Vad gäller övriga förslag på besparingar som lyfts av den ”oförstående” insändarskribenten så är det bara ett axplock av de åtgärder som kommunens tjänstepersoner nu analyserar. Det kommer att behöva tas fler beslut, men som sagt, vi värnar om den kommunala basverksamheten. Vi tar ansvar i Filipstads kommun, men sällar oss självklart även till den nationella debatt som pågår där kommuner och regioner, stora som små, påpekar utmaningen med att ”ha råd med vår välfärd”. Vi ser fram emot tydliga besked från regeringen i kommande höstbudget och tar till dess ansvar för att ”städa i vår egen manege”.

Christer Olsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Filipstads kommun

Artikeltaggar

ÅtgärderBeslutChrister OlssonFilipstadFilipstads kommunKommunstyrelsenPolitikSkola och utbildningVuxenutbildningen