Hoppa till huvudinnehållet

Så tycker S om den pågående rektorsrekryteringen

Publicerad:
Johan Larsson (S) är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Göran Persson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är med stor förvåning jag läser artikeln ”Fackförbunden besvikna över utebliven rektor – nu svarar politiken” i Filipstads tidning den 11/7.

I artikeln kan jag läsa att ingen politiker i nämnden hade något negativt att säga om att ansökningstiden till tjänsten som rektor på gymnasiet skulle förlängas.

De synpunkter och åsikter vi från Socialdemokraterna hade vid barn- och utbildningsnämndens (BUN) möte (13/6) utelämnas helt i artikeln där endast majoritetens åsikt kommer fram.

Vi socialdemokrater lyfte skrivelsen från fackförbunden som varit involverade i rekryteringsprocessen av en ny rektor. Vi var tydliga med att vi delar den oro som framkommer, där det framgår att de styrande helt frångår den beslutade delegationsordningen. Enligt gällande delegationsordning har förvaltningschefen mandat att tillsätta rektor.

Oppositionen slår ifrån sig i skolledarfrågan: ”Vi var inte alls överens”Fackförbunden besvikna över utebliven rektor – nu svarar politiken

Vi socialdemokrater tycker det är anmärkningsvärt att majoriteten med kommunalråden i spetsen frångår de spelregler som vi i demokratisk anda har beslutat. Det finns ett ord för detta, ministerstyre, hade en minister i regeringen ägnat sig åt ett sådant beteende hade denne sannolikt fått avgå. Men är man kommunalråd i Filipstad kan man stå i tv (Värmlandsnytt 9/7) och uttala sig att man absolut inte ser något problem med hanteringen av denna process. En process där man frångått den beslutade delegationsordning och stoppat tillsättningen av en rektor där samtliga parter som varit delaktiga i rekryteringsprocessen varit överens om att det är en kandidat som är kvalificerad till jobbet. Vi socialdemokrater känner en djup oro över detta nya arbetssätt där kommunalråden är med och detaljstyr tillsättningen av tjänster.

Nu står vi i ett läge där Spångbergsgymnasiet kommer stå utan rektor inför höstterminens start och där skattemedel läggs på en extern rekryteringsfirma i hopp om att hitta ”den perfekta kandidaten”. Hur mycket den förlängda ansökningstiden kommer att kosta skattebetalarna och framför allt hur mycket i kompetenstapp hanteringen av detta kommer att kosta Filipstads kommun i framtiden står skrivet i stjärnorna. Det vi kan konstatera är att de moderata kommunalråden saknar respekt för de politiskt beslutade spelreglerna för hur tillsättningen av rektorer ska gå till och det anser vi vara allvarligt nog. Slutligen är det viktigt att poängtera att vi socialdemokrater har fortsatt förtroende för samtlig personal inom skolan i Filipstad kommun.

Johan Larsson (S)

2:e vice ordförande i BUN

Artikeltaggar

BeslutFilipstadFilipstads kommunKommunstyrelsenNämnderPolitikSocialdemokraternaSpångbergsgymnasiet