Hoppa till huvudinnehållet

Svårt att se besparingen när Vuxenutbildningen har gjort plusresultat

Publicerad:
På Vuxenutbildningen i Filipstad har flera olika yrkesutbildningar varit en del av verksamheten. Insändarskribenten får inte ihop bilden av att kommunen kommer att göra en besparingen när siffrorna visar att Vuxenutbildningen har gjort ett plusresultat under några år bakåt i tiden. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tidigare insändare har påpekat vansinnet som har präglat kommunens hantering av frågan om den kommunala Vuxenutbildningen. Eftersom vansinnet är så stort så finns det alltid mer att säga.

I utredningen man gjorde angående frågan så skrev man: ”Det huvudsakliga målet med en avveckling av den kommunala vuxenutbildningen är att göra en besparing av kommunala medel.” (Utredningen är allmän handling så alla har rätt att begära ut den från kommunen och läsa den)

Givet kommunens ekonomiska problem är det absolut förståeligt att man vill spara pengar. Men om man läser kommunens årsredovisningar de senaste åren (tillgängliga på kommunens hemsida) så kan vi läsa om hur Vuxenutbildningen har gått med överskott.

Årsredovisning 2022:

”Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen och Näringslivsenheten redovisar ett sammantaget överskott på 3 665 tkr, varav VUX redovisar överskott med 2 750 tkr. Överskottet beror framförallt på försäljning av utbildning inom VUX till andra kommuner, att personalkostnader inom Arbetsmarknadsenhet är bokförda mot projekt, främst projekten MOVE och Stepstone och att Extratjänster har avslutats.”

Årsredovisning 2021:

”AIE och Vuxenutbildningen redovisar ett sammantaget överskott på 3 059 tkr. Överskottet beror framförallt på att personalkostnader är bokförda mot projekt, främst projekten MOVE och Stepstone. De statliga bidragen för kommunal vuxenutbildning har haft större subventionsgrad vilket också påverkar resultatet positivt.”

Årsredovisning 2020:

”AIE och Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 2 021 tkr. Överskottet beror framförallt på att det inte har inte erbjudits feriearbete eller feriepraktik under 2020 p.g.a. Covid-19, ca 750 tkr. Större överskott visas även på verksamheter som delvis kunnat finansieras med projektmedel. Projektet Move medför ett redovisat överskott inom AIE på ca 400 tkr och inom vuxenutbildningen på ca 700 tkr. De statliga bidragen för kommunal vuxenutbildning har pga. Covid-19 haft större subventionsgrad vilket också påverkar resultatet positivt.”

Som vi ser så har statliga bidrag och försäljning av utbildning till andra kommuner inneburit att Vuxenutbildningen har gått med plus. På vilket sätt gör man en ”besparing av kommunala medel” när detta är fallet?

(Påståendena om dåliga resultat har adresserats och motbevisats i tidigare insändare. Läs t.ex. KPMG:s revisionsrapport från 2021 ”Granskning av arbetet med att få nyanlända självförsörjande” och Komvux kvalitetsredovisningar på kommunens hemsida)

En som har tappat allt hopp om Filipstad

Artikeltaggar

AIEÅrsredovisningFilipstadKPMGSkola och utbildningVuxenutbildningen