Hoppa till huvudinnehållet

Vi tar inte bort Vuxenutbildningen – och V opponerade sig inte

Publicerad:
Liberalerna i Filipstad med Michael Helmersson, Ann-Charlott Skalare, Ulla Olsson och Gustaf Ryhed svarar på de synpunkter som har lyfts fram på åsiktsplats i FT kring partiets ställningstaganden. Foto: Göran Persson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Liberalerna i Filipstad har fått ta emot synpunkter från flera olika insändarskribenter och debattörer i FT under de senaste veckorna.

Här ges en replik som samlar synpunkterna i en artikel.

Personen som gömmer sig bakom signaturen Oförstående har helt rätt signatur. Han eller möjligen hon är oförstående. Vi lägger inte ner. Kommunen omorganiserar. Vi har lagkrav på att tillhandahålla det som signaturen Oförstående hävdar att vi tar bort. Däremot kräver inte lagen specifikt vem som levererar tjänsterna.

I protokollet från kommunfullmäktiges senaste möte kan man läsa om beslutet rörande Komvux och SFI att beslutet är fördelat i sju delbeslut. Viss verksamhet behålls i egen regi och annan ska upphandlas. Ledamöterna kunde acceptera samtliga eller ha synpunkter på någon av de sju delarna. Ledamöterna från V avstod från att säga något, med ett undantag. Vid uppropet sa de att de var på plats så det kunde noteras i protokollet. Sker inte det så utgår inget arvode för mötet. Så långt var V med.

Den totala tystnad som ekade genom mötessalen från vänsterpartiets ledamöter (Håkan Stange och tjänstgörande ersättaren Linnea Pettersen, som ersatte Christel Iversen) när ärendet om Komvux och SFI var uppe till beslut kan ju V ta en intern diskussion om. Faktum kvarstår. V röstade inte emot förslaget.

Det enda tillägget under beslutet i protokollet förutom att beslutet togs är socialdemokraternas ställningstagande. De avstod från att ta ställning genom att inte delta i beslutet. Ingen ledamot av och inget parti i kommunfullmäktige röstade nej.

Ann-Charlott Skalare (L)

Gustaf Ryhed (L)

Ulla Olsson (L)

Michael Helmersson (L)

Liberalerna i Filipstads kommun

Artikeltaggar

BeslutFilipstadFilipstads kommunGustaf RyhedKommunfullmäktigeLiberalernaMichael HelmerssonPolitikUlla OlssonVuxenutbildningen