Hoppa till huvudinnehållet

Schermans film om hotet mot demokratin ger en ensidig bild

Publicerad:
Jan Schermans demokratifilm Make Democracy Great Again visades på Folkan Bio i Filipstad den 18 september.
Jan Schermans demokratifilm Make Democracy Great Again visades på Folkan Bio i Filipstad den 18 september. Foto: Pernilla Möllberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jan Scherman presenterade nyligen sin film ”Make democracy great again” på Folkets hus i Filipstad.

Budskapet var att demokratin är hotad både i Sverige och övriga världen. Det finns fog för det, men inte på det sätt filmen presenterar hoten.

Som exempel väljer man ut NMR och högerpopulistiska politiker, men nämner ingenting om vänsterextremism, islamism, kriminella gäng eller annan organiserad systemhotande brottslighet. Som svar på varför Scherman gör det ensidiga urvalet nämner han att han valt att skildra just den formen av extremism. Precis som om det är ett giltigt skäl för att vara ensidig. Han försöker också på sedvanligt sätt, med vaga antydningar, utmåla SD och andra kritiska röster gällande utvecklingen i landet som varande ett förtäckt hot mot demokratin.

De här ständiga försöken att associera alla som vill återgå till en mer förnuftig och verklighetsanpassad politik med nazism är tröttsamt och ett bevis på att man inte respekterar andemeningen i demokratin. Man trodde att de främsta samhällsdebattörerna kommit till insikt om att kritik av invandringspolitiken kan basera sig på olika grundläggande ideologiska värderingar.

Låt oss slippa den här paranoida fixeringen vid ett demokratihot som förpassats till historiens skräphög och ersatts av nya och större hot. Vi behöver lägga resurserna på de verkliga hoten mot demokratin istället.

Urban Pettersson (SD) tycker att Jan Schermans film om hoten mot demokratin ger en ensidig bild.
Urban Pettersson (SD) tycker att Jan Schermans film om hoten mot demokratin ger en ensidig bild. Foto: Lena Richardson

När det gäller trakasserier av minoritetsgrupper, som är en annan fråga, är islamismen och hederskulturen ett mycket större problem för dessa grupper än de obskyra grupper utan inflytande som Scherman ständigt refererar till.

Som en illustration av hur mycket Scherman verkligen värnar om demokratin kan nämnas att han endast låter två av kommunens tre stora partier vara med i panelsamtalet efter filmen. Gissa vilket parti som utmålas som odemokratiskt i filmen men utesluts ur panelsamtalet!

Scherman får gärna använda sin föreslagna lösning på problemet med bristande demokrati genom att tillämpa den på sig själv. Han föreslår i filmen att vi ska lyssna mer på varandra. Det är ett bra råd och precis vad som behövs i dagens uppskruvade politiska mediakäbbel. Du är välkommen till en diskussionsträff med oss i SD Filipstad.

Trots bristerna i filmen är tanken god. En debatt om demokratin är bra! Det är kanske människans mest värdefulla innovation och har ett djup som de flesta aldrig har förstått.

Nu fattas det bara att någon gör en dokumentärfilm om hur mångkulturalism, islamism, systemhotande brottslighet och vänsterextremism hotar demokratin, men det känns inte som att Scherman är motiverad för det. Det får också göras en dokumentär om hur SD motarbetats av media och de etablerade partierna under 30 år innan det till slut blev accepterat att nämna att invandringen inte bara har positiva konsekvenser för vårt land. Det är det största demokratiproblemet i modern svensk politisk historia och väl värt en dokumentärfilm.

Slutligen vill jag lovorda Schermans bok om Filipstad. Den är bättre än filmen och kom vid rätt tidpunkt – ”Let’s make Filipstad great again!”

Urban Pettersson (SD)

Jan Scherman bemöter kritiken från SD Filipstad angående innehållet i filmen Make Democracy Great Again.
Jan Scherman bemöter kritiken från SD Filipstad angående innehållet i filmen Make Democracy Great Again. Foto: Pernilla Möllberg

Svar direkt från Jan Scherman: En fungerade demokrati ska bland annat bestå av respektfull dialog.

Jag tycker därför det är bra att en representant för SD i Filipstad har kritiska synpunkter på min film ”Make Democracy Great Again”.

Och för att undvika missförstånd – jag ser alla former av våldsbejakande och antidemokratisk extremism som allvarliga hot mot vår liberala demokrati.

Där är vi eniga.

Jag säger också i filmen när Sigtunastiftelsens chef Helle Klein berättar om hoten hon utsätts för att attackerna kommer från alla håll.

I den uppräkning av hot som insändarskribenten tar upp saknas dock flera. Det gäller det säkerhetspolitiskt allvarliga läget med Rysslands krig i Ukraina. Där finns det ytterst instabila läget i USA, som påverkar världens alla demokratier. Likaså diktaturens Kina. Och därtill demokratins inre problem med vikande valdeltagande och svårt att rekrytera medlemmar.

Tyvärr kan listor på hoten mot demokratin göras längre. Det behövs många olika filmer, reportage, undersökningar och öppna samtal om demokratins utmaningar.

Den jag gjorde gör inte anspråk på att vara komplett.

Min film fokuserar framförallt på problem som har att göra med misstro mot politiska partier, växande avstånd valda politiker och väljare, begränsningar av yttrandefriheten, ekonomiska klyftor och utanförskap och den polarisering som karakteriserar samtalet i den offentliga debatten och i sociala medier.

En färsk Novus-undersökning visar att hela 68 procent av de tillfrågade inte kan tänka sig bli politiker. Och 34 procent tycker att politikerna försvagar demokratin. Det är alltså så att demokratin hotas inifrån, vilket jag tycker är ett centralt problem värt att diskutera. Och som filmen skildrar.

Visst berättelsen inleds med att jag intervjuar en nynazist i Ludvika och slutar i samma Ludvika där man lyckats trycka tillbaka hoten från denna extremistiska rörelse. Nynazisterna var förresten aktiva på den nyligen avslutade Bokmässan i Göteborg där flera deltagare och besökare fick utstå attacker. Extremismen som bejakar våld, stör mötesfriheten och sprider grova anklagelser om enskilda människor är förkastliga – oavsett vilket håll den kommer ifrån.

Jag försökte avslutningsvis också hitta hopp i olika enskilda initiativ. I Husby utanför Stockholm följde jag Somar Ali som berättade om det engagerade arbete som pågår för att få ungdomar att välja bort kriminaliteten. Det finns i filmen exempel från London, Kapstaden och amerikanska Gettysburg.

Ett av mina viktigaste mål var att skapa debatt och därmed skapa insikt om att demokratin kräver sitt dagliga försvar.

Tack för de kritiska synpunkterna!

Och extra tack för de uppskattande orden om Filipstadsboken.

Jan Scherman

Hedersambassadör Filipstad

Artikeltaggar

DemokratiExtremismFilipstadFilmerJan SchermanKapstadenLudvikaNordiska motståndsrörelsenNovusPolitikSamhälleSverigedemokraterna