Hoppa till huvudinnehållet

Där den förra majoriteten sköt uppgifterna på framtiden tar vi ansvar här och nu

Publicerad:
Kommunstyrelsens ordförande Christer Olsson (M) svarar Socialdemokraterna och Åsa Hååkman Eriksson (S) i en replik.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Olsson (M) svarar Socialdemokraterna och Åsa Hååkman Eriksson (S) i en replik. Foto: Göran Persson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik på Åsa Hååkman Erikssons (S) insändare i FT den 20 november 2023.

Låt oss först konstatera det faktum som Åsa Hååkman Eriksson lyfter; ”Orsaken till den kraftiga påverkan på såväl Sveriges kommuner som Regioner är en följd av världsläget och den kraftigt ökade inflationen. Bara för att nämna en utgiftspost som ökat kraftigt i Filipstads kommun kan nämnas pensionsutbetalningar som ökar mellan åren 2022 till 2024 med 28 miljoner kronor.”

Majoriteten skapar ekonomisk osäkerhet genom sin vägran att tala om vad den vill

Alla kommuner i hela Sverige och samtliga regioner påverkas av detta faktum som beskrivs ovan. Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson säger mycket riktigt i Agenda söndagen 2023-11-20; ”Det är viktigt att komma ihåg att den här exceptionella situationen har inte Sverige haft på över 30 år”. Filipstad är inget undantag och vi står inför en svår ekonomisk tid, där kan vi alla vara eniga.

Jag håller med Åsa Hååkman Eriksson om att det är viktigt att vi politiker tar ansvar för vår kommun. Låt mig då påminna Åsa Hååkman Eriksson om alla de år då Filipstad styrts av socialdemokrater och vänsterpartister.

Om vi backar tillbaka till 2011 och ser hur resultaten i kommunen sett ut sen dess kan man konstatera att boksluten under dessa år aldrig varit i närheten av de 2 procenten i resultat. Det har pendlat runt någon halv procent i resultat för att 2019 och 2020 redovisa 25 miljoner kronor i underskott!

Socialdemokraterna har sedan 2015 mycket riktigt sparat medel för att möta svårare tider. De svårare tiderna är nu och därför använder vi dessa för att överbrygga svårare tider. Det Åsa Hååkman Eriksson däremot inte berättar för kommunmedborgarna är den totala avsaknaden av åtgärder som behövdes vidtas redan för flera år sedan under just Socialdemokraternas styre. Vi skulle då stått bättre rustade inför 2024 och 2025. Man satsade allt på ett kort, ”halvera kostnader för försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga”. Ett mål som vi kanske inte når. Inga andra åtgärder för att få en ekonomi vidtogs under socialdemokratins senaste tio år vid makten. Man har kört på och hoppas att det skulle lösa sig. Det är INTE att ta det ekonomiska ansvar som Åsa Hååkman Eriksson nu kräver av den nya majoriteten. Att vid ett politiskt skifte, komma ”kvart över 12” och peka finger på det nya politiska styret är knappast trovärdigt!

Hon ifrågasätter också om den beräknade befolkningsminskningen som nu finns med i den ekonomiska planen är rimlig. Vill påminna läsarna, och Åsa Hååkman Eriksson att det var Socialdemokraterna som inför budgetarbetet 2023 tyckte vi skulle räkna på mycket lägre siffror än nuvarande majoritet.

Gällande SFI finns finansiering med i ett separat ärende som når kommunstyrelsen den 29 november.

Vi i Samverkan Filipstad gör precis det som Åsa Hååkman Eriksson efterfrågar, vi tar vårat ansvar, även i svåra tider.

Vi har både i socialnämnden (december 2022) och i barn- och utbildningsnämnden (februari 2023) fattat ett antal beslut i syfte att spara pengar. Utöver det har vår kommundirektör tillsammans med sin ledningsgrupp fattat ett antal kostnadsreducerande beslut under 2023. Totalt har vi under 2023 sparat cirka 25 miljoner kronor i våra verksamheter. 25 miljoner!

Vi är medvetna om att mer behöver göras. Vi kan dock konstatera att läget för hela välfärden är exceptionellt svår. Filipstadssamverkan tar och kommer ta sitt ansvar. Vi kommer däremot inte slå sönder vår kommun utan göra allt i vår makt för att hela Filipstad ska leva och att våra medborgare ska vara stolta över att bo och verka i vår kommun.

Christer Olsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Filipstads kommun

Artikeltaggar

Åsa Hååkman ErikssonÅtgärderChrister OlssonEkonomiFilipstadFilipstads kommunKommunstyrelsenModeraternaPolitikSocialdemokraternaSocialnämnder