Hoppa till huvudinnehållet

Nej Christer Olsson – den kristallkulan hade vi inte

Publicerad:
Socialdemokraterna konstaterar att de i majoritet tog kampen för kommunens ekonomi, men att partiet var chanslöst att förutspå utvecklingen i omvärlden.
Socialdemokraterna konstaterar att de i majoritet tog kampen för kommunens ekonomi, men att partiet var chanslöst att förutspå utvecklingen i omvärlden. Foto: Leif R Jansson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Christer Olsson (M), sluta med pajkastningen och ta tag i ledarskapet för hur vi ska kunna ge våra kommuninvånare en så god och fin service som möjligt.

Om du hade läst vår skrivelse ordentligt hade du förstått att den inte handlade om att skuldbelägga någon för den ekonomiska situation som vår kommun idag befinner sig i.

Vår skrivelse handlade om att på ett så objektivt sätt som möjligt beskriva dagens ekonomiska situation och de stora utmaning vi har framför oss.

Men det var bland annat en viktig fråga vi ansåg det var rimligt att få svar på:

När avser Christer Olsson och övriga majoriteten att lägga fram förslag på politiska prioriteringar och vidta ytterligare åtgärder värda 13 miljoner kronor för att nå ett resultatmål på 0 procent?

I kommunfullmäktige valde du att överhuvudtaget inte svara på våra frågor. Inte heller i fredagens insändare får vi något svar.

Nej, istället är du tvungen att påstå att det är vi socialdemokrater som är ansvariga för den situation vi idag befinner oss i och samtidigt känner du dig tvungen att gå ända till 2011 för att försöka påvisa hur illa vi skött Filipstads kommun.

Tråkigt att du vill vi ska hamna i en pajkastning eller tävlan om vem som sparat mest i våra verksamheter. För oss är det inte en tävlan eller ambition att spara i våra fina verksamheter utan det har alltid handlat om en balansgång att klara ekonomin och samtidigt värna om vår fantastiska kommun och den service vi kan ge oss kommuninvånare.

Men ärligt Christer, de 25 miljoner som du stoltserar med att ni genomfört under 2023 är det inte så att det är ett arbete som i huvudsak gjorts och genomförts av våra tjänstepersoner och inte av den politiska ledningen.

Men låt oss ändå gå några år tillbaka i tiden.

Redan 2011 var vår kommun påverkad av att många flyktingar kom till oss. En situation som vi på olika sätt lyfte fram till ansvariga ministrar, myndigheter, kommuner, regionen, med flera. Detta lede bland annat till att Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera Sveriges kommuner och regioner (SKR), tillsatte en grupp med 16 utsatta kommuner. Gruppens syfte var att lyfta upp utmaningarna till regeringen, få till förändringar i systemen och slutligen utverka ekonomiskt stöd till kommunerna.

Den kraftiga flyktingvågen 2015 innebar bland annat för vår kommun att kostnaderna inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden på kort tid ökade med över 60 miljoner kronor.

Arbetet inom SKR bar som tur var frukt och vi fick ett stort stöd 2015 som är grunden till de så kallade avsatta medlen. Enligt det kommunala regelverket skulle pengarna förbrukas 2015 men vi tog fight för att pengarna kommer att behövas i framtiden.

Som du själv konstaterar Christer finns de avsatta medlen fortfarande kvar och kan nu användas för att mildra den ekonomiska utmaningen.

De närmaste åren efter 2015 var hela tiden en balansgång för att uppnå ett litet men ändå ett positiv resultat. En balansgång mellan att hålla i kostnadsökningarna och att nyttja så lite som möjligt av de avsatta medlen.

Åren 2019 och 2020 valde vi att göra avsteg från att ta pengar från de avsatta medlen då det framförts synpunkter från olika håll att det kan väl inte vara synd om Filipstads kommun, ni uppvisar ju ändå positiva resultat. Avsteget togs av en enig bokslutsberedning där såväl du Christer och Patrik Fornander deltog.

Underskott på sammantaget 25 miljoner kronor återställdes åren därefter då vi lyckades prestera bättre resultat.

Inför Ekonomiska Flerårsplanen 2021–2023 fastslog fullmäktige en handlingsplan fram till 2025 för hur kommunen skulle klara de stora utmaningar som kommunen stod inför.

Sammantaget omfattade planen 101 miljon kronor och de avsatta medlen skulle användas under denna tid för att balansera resultatet fram till 2025. Vi kallade planen ”den Välmående kommunen”. Skälet för detta var flera men den viktigaste var att vi ville förändra den sociala situation som då rådde. Genom att olika åtgärder skulle bidra till minskade behov av insatser inom kommunens Individ och familjeomsorg (IFO).

Men Christer i handlingsplanen förutsåg vi inte kriget i Ukraina, som förutom mänskligt lidande även fick stora ekonomiska konsekvenser på den enskildes som kommunens och övriga omvärldens ekonomier.

Vem kunde tro att vi skulle få bensinpriser på över 25 kronor per liter, att räntekostnaderna skulle mer än fyrdubblas, att våra livsmedel skulle öka i snitt över 30 procent och som tillsammans med andra kostnadsökningar bidrog till att inflationen ökade från 2 procent till över 10 procent.

NEJ, Christer Olsson, den kristallkulan hade vi inte!

Men låt oss nu se framåt och ta tag i den verklighet vi står här och nu och då är det lämpligt att majoriteten en gång för alla redovisar vad ni menar med de politiska prioriteringarna för 2024 med 13 miljoner kronor och de 18 miljoner kronorna för 2025.

Oavsett hur besvärliga och oönskade åtgärderna kan vara måste det ändå vara rimligt att vi får upp allt på bordet så vi kan börja och diskutera hur vi ska angripa ekonomin som står framför oss.

Socialdemokraterna

Åsa Hååkman Eriksson

Artikeltaggar

Christer OlssonFilipstads kommunIFOKommunfullmäktigeModeraternaPolitikSocialdemokraternaSocialnämnderUkrainaÅtgärder