Hoppa till huvudinnehållet

Liberalerna tycks inte ha förstått vad de själva var med och beslutade om

Publicerad:
Åsa Hååkman Eriksson (S) tydliggör socialdemokraternas inställning till vad som gäller i regelverket kring kommunens partistöd.
Åsa Hååkman Eriksson (S) tydliggör socialdemokraternas inställning till vad som gäller i regelverket kring kommunens partistöd. Foto: Filip Kowalski

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på Liberalernas senaste utspel om partistödets utformning.

I fredagens Filipstads Tidning får vi än en gång läsa hur liberalernas tre ledande politiker Ann-Charlott Skalare, Gustaf Ryhed och Michael Helmersson inte kan acceptera vårt ställningstagande och förslag att kommunfullmäktiges partier kan bidra till att förbättra kommunens ekonomi. Men kanske framförallt skicka en signal att även vi politiska företrädare är beredda att avstå ekonomiska medel i dessa tuffa ekonomiska tider.

Det känns såväl tråkigt som jobbigt att denna diskussion ska behöva föras via Filipstads Tidning och frågan är om inte allmänheten börjar att tröttna på det som tas upp.

Men låt oss en sista gång tydliggöra vår inställning och vad som gäller i regelverket kring kommunens partistöd.

Vårt förslag att fullmäktiges partier skulle bidrag i den ekonomiska krisen var och är ett seriöst förslag från vår sida. När vårt förslag avslogs från övriga partier lade vi självmant ett förslag att vi från socialdemokraternas sida stod fast med att vi ville halvera vårt partistöd. Vilket blev beslutat av kommunfullmäktige.

Vi har lyssnat till de argument som framförts från bland andra liberalerna om svårigheten att bidra på motsvarande sätt då deras stöd är litet. I Filipstads Tidning har vi uttryckt en förståelse för detta och sa att vi är beredda att se över regelverket för att förbättra förutsättningarna för de mindre partierna. Men istället för att nappa på detta fortsätter ni att ifrågasätta vårt syfte.

Orimligt att sänka partistödet: ” Ett populistiskt förslag”S bemöter kritiken om partistödet: ”Vår ingång var att ta ansvar”

Nej och åter nej. Kommunens regelverk för partistöd medger att det kan ses över under pågående mandatperiod. Precis som vi gjorde under 2023. Dessutom står det i kommunallagen att beslut om utbetalning av partistöd ska ske minst en gång per år.

I insändaren skriver ni ”Beslutet nämner inget om stödets fördelning partierna emellan eller dess volym”. Vi politiker har skyldighet att läsa och sätta oss in i ärendena innan beslut tas. Snart nio månader efter att vi antog det uppdaterade reglementet verkar ni fortfarande inte förstått vad ni beslutat om. I reglerna för kommunalt partistöd för Filipstads kommun står det hur partistödet ska budgeteras och fördelas. Den enda justeringen vi gjorde var att ändra utbetalningstiden i övrigt följer reglerna i huvudsak den tidigare versionen från 2014.

Vi ser därför framemot att Liberalerna under 2024 lyfter frågan om partistödets utformning så att vi gemensamt kan föra konstruktiva diskussion och att ett nytt uppdaterat stöd förhoppningsvis kan gälla från 2025.

Socialdemokraterna

Åsa Hååkman Eriksson

Artikeltaggar

FilipstadFilipstads TidningKommunfullmäktigeLiberalernaPartistödPolitikSocialdemokraternaÅsa Hååkman Eriksson