Hoppa till huvudinnehållet

Filipstads Tidning – Alltid nära

Filipstads Tidning är tidningen och nyhetsförmedlaren i Filipstad. Vi levererar tidningen på tisdagar och fredagar samt uppdaterar om nyheter på filipstadstidning.se och i vår nyhetsapp varje dag. Vi berättar om vad som hänt och händer. Vi är alltid nära. Händelserna. Människorna. Dig.

Allmän information

Upplagan är 2 700 ex (enligt TS helår 2019).

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Filip Kowalski.

Filipstads Tidning ingår i NWT Media AB, som ingår i NWT Gruppen AB.

Organisationsnummer för NWT Media AB är 556194-4587

Filipstads Tidnings historia

Den 6 september 1850 utkom det första numret av Filipstads Tidning, som då hette Filipstads stads och Bergslags Tidning. F G Delphin hette upphovsmannen som regelbundet – en gång i veckan – gav ut den.

Sedan den dagen har tidningen utkommit utan uppehåll – något som få svenska tidningar kan visa prov på.

Detta kan man till stor del tacka Delphins hustru Charlotta för. Hon blev nämligen änka på 1860-talet, men fortsatte oavbrutet att ge ut tidningen en gång i veckan.

Hon gifte sig sedermera med typografen Jacob Florén – men han dog endast 46 år gammal 1876 och Charlotta blev återigen änka. Men hon behöll tidningen ända fram till 1894 då boktryckare C A Berg köpte den av henne.

I hela 35 år var tidningen ortens enda, men med tiden kom det konkurrenter och vid sekelskiftet var det som mest 3 tidningar som gavs ut samtidigt. Folkmängden var då i Filipstad 3 600. 1958, ändrades tidningens långa och krångliga namn helt enkelt till Filipstads Tidning genom direktör Einar Lidbergs försorg.

NWT-koncernen tog 1960 över tidningen. Detta förde med sig en del tekniska förändringar som bl a innebar att den 1965 började att tryckas i Karlstad. Där trycks den fortfarande.

Numera ges tidningen ut två dagar i veckan. Även en radiotidningsversion produceras.